Nieuws

Na het annuleren i.v.m. corona van de 2020 editie van dit mooie evenement zijn we nu toch voorzichtig gestart met voorbereiding voor dit jaar.

Dit jaar hebben we al enkele online besprekingen gehad met alle coördinatoren. De organisatie is onveranderd en nog even enthousiast als altijd. De eerste inventarisaties over hulpkrachten en deelnemers zijn positief zodat al besloten is om organisatie van Lest We Forget volledig op te starten.

Maar uit ervaring van vorige edities weten we ook dat we alle hulp nodig zullen hebben. Natuurlijk tijdens het evenement, daarvoor zoeken we displays, gidsen en mensen voor allerlei aanvullende diensten. Ook zoeken we voldoende Dodges en Jeeps om de schoolkinderen te vervoeren.

Maar ook tijdens de opbouw fase vanaf Woensdag 21 september en de afbouw op 3 en 4 oktober zoeken we voldoende mensen om voor de gemeenschappelijke tenten en overige zaken de handen uit de mouwen te steken.

De 8e Lest We Forget zal nu worden gehouden in 2022.
De datum is vastgesteld op Maandag 26 t/m vrijdag 30 september voor het scholen programma.
De publieks dagen zijn dan aansluitend op Zaterdag 1 en Zondag 2 oktober.

Aanmelden voor deelnemers kan plaats vinden via de TAB DEELNAME

15 februari zal de volgende coördinatoren vergadering voor de 8e Lest We Forget worden gehouden.