Nieuws

We zijn weer van start gegaan met de organisatie van Lest We Forget 2020, de samenstelling van ons team is niet gewijzigd.

De 8e Lest We Forget zal worden gehouden van 21 t/m 27 september 2020.

12 februari is de volgende coördinatoren vergadering voor de 8e Lest We Forget.