Lest We Forget 2018

Van Maandag 24 september t/m Zondag 30 september 2018.

Wat is Lest We Forget.

Om de twee jaar wordt er in Venray een militair kampement nagebouwd, dat mensen terugvoert naar de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

Het betreft een geallieerd kamp zoals dat in 1944 in de regio werd opgebouwd, met tenten, voertuigen en bemanning, volledig in bedrijf.

Onder de titel ‘Lest We Forget’, ‘Opdat wij niet vergeten’,  presenteren we schoolkinderen een beeld van de manier waarop onze bevrijders, in de streek waar de kinderen nu wonen, destijds bivakkeerden, hoe hun dagelijks leven eruit zag.

‘Lest We Forget’ heeft in de voorgaande jaren grote groepen basisschoolkinderen van groep 7 en 8 een onvergetelijke geschiedenisles ‘in het veld’ gegeven. Dit jaar organiseren we ‘Lest We Forget’ al voor de 7e keer.

Concreet houdt dit in dat in het bos tussen Venray en Overloon de oorspronkelijke stellingen weer open worden gegraven, ingericht en bemand door re-enactors die laten zien hoe het leven in deze stellingen eruit zag. Het evenement krijgt extra kleur door de aanwezigheid van originele militaire voertuigen en hun eigenaren, radioamateurs, amateurhistorici, gidsen, koks, en begeleiders, die zich vrijwillig inzetten om dit evenement te laten slagen.

Er worden geen gevechten nagespeeld; wel worden er demonstraties gegeven met wapens.  ‘Mock battles’ passen niet binnen ons concept van ‘Lest We Forget’. Nadruk ligt op alles wat nodig was aan disciplines achter het front, om de oorlogvoering mogelijk te maken. Dat wil zeggen aan logistiek, brandstofdepots, mobiele werkplaatsen, de genie, een veldkeuken, radioposten, een veldhospitaal et cetera.

Er zal een grote variatie aan originele voertuigen en tenten te zien zijn. Alles staat in dienst van de educatie: bezoekers kunnen alles bezichtigen, krijgen uitleg, antwoord op hun vragen, en demonstraties.

Het programma.

Van 24 tot 28 september 2018 zullen de basisschoolkinderen het kamp bezoeken voor een heel concrete geschiedenisles over een belangrijke fase uit de Tweede Wereldoorlog.

Op zaterdag 29, en zondag 30 september 2018 is het kamp van 10:00 – 17:00 uur toegankelijk voor publiek.

De organisatie.

‘Lest We Forget’ wordt georganiseerd door Lucky Seventh in samenwerking met Santa Fe en Wheels. Het gaat hier om vrijwilligers die zich ten doel stellen een belangrijke bijdrage te leveren aan de  educatie voor de schoolkinderen. De ouders van deze kinderen kunnen net als alle andere geïnteresseerden in het aansluitende publieksweekend de presentatie op het terrein komen bekijken. De opkomst blijkt elk jaar weer erg hoog, net als de waardering van de bezoekers voor wat geboden wordt.

Het  ‘Lest We Forget’  team bestaat uit :

Voorzitter/Overall   voorzitter@lestweforget.eu
Theo van Vught

Deelnemers                rinus@lestweforget.eu
Webmaster
Rinus van Otterdijk

Financiën                      penningmeester@lestweforget.eu
Henriette Wilbers

Keuken                           info@lestweforget.eu
Ans Janssen  Nelly Weijers

PR                                     media@lestweforget.eu
Hay Janssen

Scholen                         scholen@lestweforget.eu
Susan van Aerle

Sponsoring                 sponsoring@lestweforget.eu
Danny Bosma   John van Westerveld

Terrein                            info@lestweforget.eu
Jacques Bouman   Geert Kunen

Vergunningen             info@lestweforget.eu
Danny Bosma

John Wilbers